Informační systém MU
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika tvorby bibliografických citací
Authors KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ and Marek STEHLÍK.
Edition 2. vydání. Brno, Elportál, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW PURL url
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) bibliografické citace; citace; citační etika; citační rejstříky; citování; citační styly; e-learning; EndNoteWeb; h-index; impact factor; plagiátorství; publikační etika; referenční manažer; scientometrie; SNIP; SJR; Zotero
Tags elportál
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 1/12/2015 16:02.
Abstract
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF:DSVIz01 Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 Informační výchova a FSpS:bp804 Informační výchova. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011.
Displayed: 20/9/2021 06:31