KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika tvorby bibliografických citací
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK.
Vydání 2. vydání. Brno, Elportál, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW PURL url
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky bibliografické citace; citace; citační etika; citační rejstříky; citování; citační styly; e-learning; EndNoteWeb; h-index; impact factor; plagiátorství; publikační etika; referenční manažer; scientometrie; SNIP; SJR; Zotero
Štítky elportál
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 1. 12. 2015 16:02.
Anotace
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF:DSVIz01 Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 Informační výchova a FSpS:bp804 Informační výchova. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011.
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2021 19:44