MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 9788026200000.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praxe dětského psychologického poradenství
Authors MATĚJČEK, Zdeněk.
Edition Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha, 342 s. 2011.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026200000
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:12.
PrintDisplayed: 21/4/2021 17:38