VODIČKA, Karel and Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. 486 s. ISBN 9788073678937.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politický systém České republiky : historie a současnost
Authors VODIČKA, Karel and Ladislav CABADA.
Edition 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha, 486 s. 2011.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073678937
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:16.
PrintDisplayed: 5/2/2023 21:45