ŠIMON HILSCHER, Roman a Petr ZEMÁNEK. New results for time reversed symplectic dynamic systems and quadratic functionals. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged: Bolyai Institute, University of Szeged, 2012, Neuveden, č. 15, s. 1-11. ISSN 1417-3875.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New results for time reversed symplectic dynamic systems and quadratic functionals
Název česky Nové výsledky pro zpětné symplektické dynamické systémy a kvadratické funkcionály
Autoři ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr ZEMÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged, Bolyai Institute, University of Szeged, 2012, 1417-3875.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.740
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057205
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Time scale; Symplectic system; Linear Hamiltonian system; Quadratic functional; Jacobi system; Reid roundabout theorem
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 5. 2. 2013 11:33.
Anotace
In this paper, we examine time scale symplectic (or Hamiltonian) systems and the associated quadratic functionals which contain a forward shift in the time variable. Such systems and functionals have a close connection to Jacobi systems for calculus of variations and optimal control problems on time scales. Our results, among which we consider the Reid roundabout theorem, generalize the corresponding classical theory for time reversed discrete symplectic systems, as well as they complete the recently developed theory of time scale symplectic systems.
Anotace česky
V tomto článku studujeme symplektické a hamiltonovské systémy a přidružené kvadratické funkcionály na časových škálách, které obsahují operátor dopředného skoku v časové proměnné. Tyto systémy a kvadratické funkcionály mají úzkou souvislost s Jacobiho systémy pro úlohy variačního počtu a optimálního řízení na časových škálách. Naše výsledky, mezi které patří např. Reidova ekvivalenční věta, zobecňují příslušnou klasickou teorii pro zpětné diskrétní symplektické systémy a současně doplňují nedávno vyvinutou teorii symplektických systémů na časových škálách.
Návaznosti
GAP201/10/1032, projekt VaVNázev: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Akronym: Difrov)
Investor: Grantová agentura ČR, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na time scales III
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 07:49