VOSTROVSKÁ, Ivana. Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2008, vol. 2008, No 2, p. 287-289. ISSN 1802-5463.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC).
Name in Czech Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: Archeologie Sýrie. Od lovců-sběračů k časným urbánním společnostem (asi 16000-300BC).
Name (in English) Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC).
Authors VOSTROVSKÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ve službách archeologie, Brno, Helbich a.s. Brno, 2008, 1802-5463.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00053722
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) archeologie; Přední východ; Sýrie; pravěk; protohistorie
Keywords in English archaeology; Near East; Syria; prehistory; protohistory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D., učo 147160. Changed: 27/10/2011 18:56.
Abstract
Recenze představuje publikaci P. Akkermanse a G. Schwartze, ve které souhrnně přibližují archeologii Sýrie od paleolitu po rok 300BC. Mimo chronologický přehled v daných obdobích se autoři blíže věnují neolitizaci a vzniku urbánních společností.
Abstract (in English)
The review represents a study by P. Akkermans a G. Schwartz where totaly converge the archeology of Syria from paleolithic to 300BC. Beyond chronologically overview in given periods authors pay attention process of neolitisation and development of urban societies.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc Licence Creative Commons  File version Vostrovská, I. 27/10/2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc?info
Uploaded/Created
Thu 27/10/2011 18:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D., učo 147160
Attributes
 

recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.doc
File type
Word (application/msword)
Size
77,5 KB
Hash md5
f0621a89bc880b3e42500ca3520aa0fc
Uploaded/Created
Thu 27/10/2011 18:50

recenze_Akkermans-Schwartz_2003.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
11,9 KB
Hash md5
500815d30ff061c4c6a2e4f5fa19b59d
Uploaded/Created
Thu 27/10/2011 18:52

recenze_Akkermans-Schwartz_2003.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955342/recenze_Akkermans-Schwartz_2003.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
237,4 KB
Hash md5
d2e04c657408f118f13ac05c729699b5
Uploaded/Created
Thu 27/10/2011 18:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 19/5/2022 01:56