Informační systém MU
VOSTROVSKÁ, Ivana. Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 287-289. ISSN 1802-5463.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC).
Název česky Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: Archeologie Sýrie. Od lovců-sběračů k časným urbánním společnostem (asi 16000-300BC).
Název anglicky Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC).
Autoři VOSTROVSKÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ve službách archeologie, Brno, Helbich a.s. Brno, 2008, 1802-5463.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00053722
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky archeologie; Přední východ; Sýrie; pravěk; protohistorie
Klíčová slova anglicky archaeology; Near East; Syria; prehistory; protohistory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D., učo 147160. Změněno: 27. 10. 2011 18:56.
Anotace
Recenze představuje publikaci P. Akkermanse a G. Schwartze, ve které souhrnně přibližují archeologii Sýrie od paleolitu po rok 300BC. Mimo chronologický přehled v daných obdobích se autoři blíže věnují neolitizaci a vzniku urbánních společností.
Anotace anglicky
The review represents a study by P. Akkermans a G. Schwartz where totaly converge the archeology of Syria from paleolithic to 300BC. Beyond chronologically overview in given periods authors pay attention process of neolitisation and development of urban societies.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
Zobrazeno: 19. 5. 2022 02:20