KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek (President of the Republic and Representation of the State with Respeckt to Other Countries). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, vol. 2011, No 11, p. 1077-1088. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prezident republiky a zastupování státu navenek
Name (in English) President of the Republic and Representation of the State with Respeckt to Other Countries
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i. 2011, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Obsah čísla
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00053724
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Prezident
Keywords in English President
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 14. 8. 2012 10:08.
Abstract
Text se zabývá právy hlavy státu v oblasti zastupování státu navenek a přijímání a jmenování vyslanců s výjimkou sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. Článek vychází z toho, že prezidentova práva v této oblasti jsou dána Ústavou. Ústava stejná práva nesvěřuje nikomu jinému, proto je zde postavení prezidenta významné. I když jde o kontrasignované pravomoci, což předpokládá součinnost premiéra, nemůže si je výlučně přivlastnit premiér ani vláda proti vůli prezidenta. Článek se věnuje speciálně ústavně neupravenému vyhlášení války a považuje tento akt za právo prezidenta v rámci jeho obecné působnosti zastupovat stát navenek. Vyhlášení válečního stavu Parlamentem je totiž akt vnitrostátního práva, který je předpokladem pro následné vyhlášení války prezidentem, ale sám o sobě není vyhlášením války. Dále se text věnuje uznání státu, kde je současná praxe uznání nového státu vládou hodnocena jako neústavní zásah do práv prezidenta republiky v rámci zastupování státu navenek. V závěrečné části věnované přijímání a jmenování vyslanců se na základě historické komparace kritizuje dnešní ústavní text, který obecně hovoří o vedoucích zastupitelských misí, když prezident jmenuje jen vedoucí diplomatických misí 1. a 2. třídy – velvyslance a vyslance, nikoliv vedoucí diplomatických misí 3. třídy ani vedoucí konzulárních úřadů.
Abstract (in English)
The text concerns with the rights of the head of state in a field of representing the state outwardly, with the exception of negotiation and ratification of international agreements. The text works on the presumptiont that the Constitution provides the president with rights in this field. But the Constitution does not give the same rights to anyone else, that is why position of the president is very special. These authorities are counter-signed by the prime minister, but they cannot be usurped exclusively neither by prime minister nor by government against the will of president. The text concerns especially with declaration of war, which is not regulated by the Constitution, and the text considers this act as the right of the president. In fact, declaration of war by the Parlament is the act of internal law, which is the precondition for subsequent declaration of war by president. The text concerns also with recognition of state, it considers the contemporary practice of recognition of new states by government as unconstitutional encroachment on the rights of president. The last part concerning receiving and appointing of the envoys criticizes contemporary constitutional text on the base of historical comparison.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 20. 11. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx?info
Uploaded/Created
Sun 20. 11. 2011 16:38, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
42,7 KB
Hash md5
c3275a642171edecf10abe1678eb3c62
Uploaded/Created
Sun 20. 11. 2011 16:38

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
38,8 KB
Hash md5
1b29841a4a009e2543e5ebddae6415e4
Uploaded/Created
Sun 20. 11. 2011 16:40

Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/955354/Prezident_a_zastupovani_statu_navenek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
292,9 KB
Hash md5
9d689251d3776c7c7613ef402c647cf4
Uploaded/Created
Sun 20. 11. 2011 16:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 1. 2023 05:20