OSMAN, Robert. Specifika časoprostorového chování imobilních osob. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 478-482. ISBN 978-80-7368-903-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika časoprostorového chování imobilních osob
Název česky Specifika časoprostorového chování imobilních osob
Název anglicky Specifics of time-space behaviour of wheelchair population
Autoři OSMAN, Robert (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ostrava, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. od s. 478-482, 5 s. 2010.
Nakladatel Ostravská univerzita v Ostravě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00053735
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7368-903-2
Klíčová slova česky mentální mapa; prostor aktivit; osoby používající invalidní vozík; Brno
Klíčová slova anglicky mental map; activity space; wheelchair population; Brno
Štítky AKb, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Robert Osman, Ph.D., učo 80142. Změněno: 30. 10. 2011 13:15.
Anotace
Využívání prostoru se liší v závislosti na konkrétních aktérech, kteří do něj vstupují. Žáci základních škol, matky na mateřské dovolené, osoby s klouzavou pracovní dobou nebo například nevidomí jsou z pozice své role výrazně limitováni k navštěvování shodných prostor v totožných časech. Skupinou se specifickými možnostmi a limity časoprostorového chování jsou i osoby imobilní. Příspěvek se pomocí mentálního mapování a vybraných konceptů geografie času věnuje zkoumání časoprostorových vzorců chování osob od narození odkázaných na elektrický vozík. Vedle metodologické části zabývající se vhodností využití metod mentálního mapování pro osoby s vrozeným pohybovým handicapem se příspěvek hlouběji zaměřuje na zmapování specifik využívání prostoru touto skupinou osob.
Anotace anglicky
The usage of space is dependent on the specific actors who enter into it. Primary schools pupils, maternity leave mothers, persons with sliding working hours or people with visual impairment are significantly limited in visiting the same area in the same time. Also wheelchair population is a group with specific opportunities and limitations of time-space behavior in this way. The contribution is devoted to explore spatial and temporal patterns of people congenitally reliant on an electric wheelchair through mental mapping and same time-geography concepts. In the first place, the contribution is focused on mapping out the specifics of the usage of space by people with congenital disabilities to mobility, secondly, it deals with the desirability of using methods of mental mapping for this group of people.
Návaznosti
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUNázev: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Akronym: PROGLEZ)
Investor: Masarykova univerzita, Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 03:30