OSMAN, Robert. Specifika časoprostorového chování imobilních osob (Specifics of time-space behaviour of wheelchair population). In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. p. 478-482. ISBN 978-80-7368-903-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika časoprostorového chování imobilních osob
Name in Czech Specifika časoprostorového chování imobilních osob
Name (in English) Specifics of time-space behaviour of wheelchair population
Authors OSMAN, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ostrava, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. p. 478-482, 5 pp. 2010.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00053735
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7368-903-2
Keywords (in Czech) mentální mapa; prostor aktivit; osoby používající invalidní vozík; Brno
Keywords in English mental map; activity space; wheelchair population; Brno
Tags AKb, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Robert Osman, Ph.D., učo 80142. Changed: 30. 10. 2011 13:15.
Abstract
Využívání prostoru se liší v závislosti na konkrétních aktérech, kteří do něj vstupují. Žáci základních škol, matky na mateřské dovolené, osoby s klouzavou pracovní dobou nebo například nevidomí jsou z pozice své role výrazně limitováni k navštěvování shodných prostor v totožných časech. Skupinou se specifickými možnostmi a limity časoprostorového chování jsou i osoby imobilní. Příspěvek se pomocí mentálního mapování a vybraných konceptů geografie času věnuje zkoumání časoprostorových vzorců chování osob od narození odkázaných na elektrický vozík. Vedle metodologické části zabývající se vhodností využití metod mentálního mapování pro osoby s vrozeným pohybovým handicapem se příspěvek hlouběji zaměřuje na zmapování specifik využívání prostoru touto skupinou osob.
Abstract (in English)
The usage of space is dependent on the specific actors who enter into it. Primary schools pupils, maternity leave mothers, persons with sliding working hours or people with visual impairment are significantly limited in visiting the same area in the same time. Also wheelchair population is a group with specific opportunities and limitations of time-space behavior in this way. The contribution is devoted to explore spatial and temporal patterns of people congenitally reliant on an electric wheelchair through mental mapping and same time-geography concepts. In the first place, the contribution is focused on mapping out the specifics of the usage of space by people with congenital disabilities to mobility, secondly, it deals with the desirability of using methods of mental mapping for this group of people.
Links
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 12:39