HAVLÍK, Vlastimil and Vít HLOUŠEK. Political Parties, their Performance, and Quality of Czech Democracy: Old Trends and New Challenges. In 6th General Conference of European Consortium of Political Research. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Political Parties, their Performance, and Quality of Czech Democracy: Old Trends and New Challenges
Name in Czech Politické strany, jejich role a kvalita demokracie v České republice: staré trendy a nové výzvy
Authors HAVLÍK, Vlastimil (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 6th General Conference of European Consortium of Political Research, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Political science
Country of publisher Denmark
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00053749
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) politické strany; demokracie; korupce; volby; kartelizace
Keywords in English political parties; democracy; corruption; elections; cartelization
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 18/9/2013 09:38.
Abstract
The paper tries to assess the roles that political parties play in the political system of Czech parliamentary democracy. Popular evaluation of the parties’ performance seen by the eyes of the Czech public is rather skeptical. Parties are seen as weak and corrupted vehicles of political power without transmitting important societal interests and embodying important political and moral values. We are going to present different point of view as far as the quality of Czech parties is concerned. Political parties are important political actors having some standard political functions vital for maintenance and improvement of democratic politics. The analysis of Czech political parties presented in this article will be based on such a catalogue of parties’ systemic functions and evaluation of the scope and quality of Czech political parties in respect to them.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá rolí politických stran v politickém systému České republiky. Politické strany přitom bývají vnímány jako slabí, zkorumpovaní aktéři. Pohled autrů příspěvku je poněkud odlišný, využívající konceptu funkcí politických stran německého politologa K. von Beymeho. Analýza je založen na primárních a sekundárních zdrojích.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 24/5/2019 17:44