Informační systém MU
JAKUBÍK, Daniel, Ľuboš LUNTER, Michal BRANDEJS and Jitka BRANDEJSOVÁ. A central repository of publication results, implemented as a part of systems for revealing plagiarism. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku. Praha: Národní technická knihovna, 2011, vol. 4, No 1, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1803-6015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A central repository of publication results, implemented as a part of systems for revealing plagiarism
Name in Czech Repozitar.cz - centrální repozitář publikačních výsledků jako součást systému na odhalování plagiátů
Authors JAKUBÍK, Daniel (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ľuboš LUNTER (703 Slovakia, belonging to the institution), Michal BRANDEJS (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku, Praha, Národní technická knihovna, 2011, 1803-6015.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00053770
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) Repozitar; Vědecké texty; Vyhledavani plagiatu; Open Access, RIV
Keywords in English Repository; Plagiarism detection; Open Access; RIV
Tags best3
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116. Changed: 24. 11. 2012 20:46.
ID=956090
Abstract
Repozitar.cz is a new system for detection of plagiarism that will join the systems like Theses.cz and Odevzdej.cz. The system will provide the services of a scientific digital library. This project is an effort of 15 universities which with the technical solution form the necessary organizational, social and legal environment. This contribution introduces this system whose aim is, among others, the presentation of works according to Open Access idea, searching for similar documents or transfer of publication meta-data to the RIV.
Abstract (in Czech)
K systémům Theses.cz a Odevzdej.cz přibude nový systém na odhalování plagiátů Repozitar.cz. Ten bude sloužit pro odborné články a jiná díla vědeckých pracovníků a doktorských studentů. Do projektu jeho vývoje je zapojeno 15 vysokých škol, které kromě vlastního technického řešení, společně připravují nezbytné organizační, společenské a právní prostředí. Příspěvek představí tento ojedinělý systém, který mimo jiné nabídne přístupňování děl v souladu s myšlenkou Open Access, vyhledávání podobných dokumentů nebo předávání výsledků do RIVu.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
Displayed: 7. 2. 2023 12:03