ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. Edited by Erazim Kohák. 3. upr. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 269 s. ISBN 9788021054257.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice
Authors ŠMAJS, Josef.
Edited by Erazim Kohák.
Edition 3. upr. a rozš. vyd. Brno, 269 s. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 9788021054257
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:12.
PrintDisplayed: 29/10/2020 19:29