ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA a Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 37-42. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje
Název česky Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje
Název anglicky Training workload influence to postural stability of junior national team pentathletes
Autoři ČERNÁ, Sylvie (203 Česká republika), Lucia MALÁ (203 Česká republika), Miroslav ČADA (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří NYKODÝM (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00053818
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky posturální stabilita; moderní pětiboj; střelecký postoj; zatížení
Klíčová slova anglicky postural stability; modern pentathlon; shooting posture; workload
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 13. 4. 2012 13:13.
Anotace
Tento příspěvek se zabývá hodnocením vlivu sportovního zatížení na vybrané parametry posturální stability moderních pětibojařů (juniorů n = 7, juniorek n = 5), medailistů z MS a ME juniorů. Měření stability bylo provedeno na stabilometrické desce Footscan před a po zátěži v simulovaných závodních podmínkách. Závěry vyplývající z experimentu: Vliv zátěže na stabilitu širokého stoje nelze za daných podmínek potvrdit (na hladině významnosti 0,05). Dosažený výsledek je zřejmě ovlivněn prodlevou mezi zátěží a měřením.
Anotace anglicky
The article evaluates influence of physical exertion on selected postural stability parameters of junior modern pentathletes (7 male athletes, 5 female athletes). Both medallists from juniors world or European championship. We have measured before and after exertion on stabilomethric desk Footscan. We have simulated racing conditions. Conclusions from the experiment are: we are not able to confirm influence of exertion on wide stand (from statistical point of view – on confidence level 0,05). We predicate the result is influenced by delay between exertion and measurement.
VytisknoutZobrazeno: 24. 11. 2020 05:46