KOZUB, Michal. Ekonomika a management (Economics and management). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomika a management
Name in Czech Ekonomika a management
Name (in English) Economics and management
Authors KOZUB, Michal.
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) ekonomika, management, workshop
Keywords in English economics, management, workshop
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Michal Kozub, učo 99579. Changed: 29. 1. 2013 22:20.
Abstract
Workshop byl konán v rámci slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Cílem workshopu je prezentovat a podrobit diskuzi nejnovější výsledky vědy a výzkumu v oblasti ekonomiky a managementu. Sborník obsahuje celkem 23 příspěvků vycházejících z teoretické i empirické analýzy. Hlavní přínos publikovaných výsledků lze spatřovat v teoretické rovině, ve které rozšiřují vědecké poznání v oblasti ekonomiky a managementu. Nezanedbatelné je i obohacení vzdělávacího procesu na vysokých školách a fakultách ekonomického resp. provozně ekonomického zaměření. Sborník má jednotnou úpravu příspěvků včetně anotace, klíčových slov v češtině i angličtině a kontaktních údajů.
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 02:27