ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ and Hana ZUKALOVÁ. ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě (ICT in Czech basic schools - a history of the last decade). In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě
Name (in English) ICT in Czech basic schools - a history of the last decade
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal ŠIMÁNĚ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana ZUKALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Škola - statický element v sociálnej dynamike, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050134
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) ICT; Česká republika; Slovensko; školy; učitelé; výuka; výzkum
Keywords in English ICT; Czech republic; Slovakia; schools; teachers; teaching; research
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 10:59.
Abstract
Pro začleňování ICT do vzdělávání v České republice byl velmi významný rok 2001, kdy byla zahájena Státní informační politika ve vzdělávání, která nastartovala masovou informatizaci českých škol. Deset let je v oblasti začleňování ICT do vzdělávání poměrně dlouhá doba a je namístě se ptát, jaká je vlastně v současné době situace v základních školách ve vybavení a využívání ICT. Příspěvek se zaměří na to, co říkají kvantitativní data o ICT v základních školách v ČR. Výsledky totiž naznačují, že díky Státní informační politice ve vzdělávání se podařilo vybavit školy prostředky ICT. Dále se ukazuje, že sice byla velká část učitelů proškolena v práci s ICT, ale jen poměrně malá část jich byla vzdělávána v didaktickém využití moderních technologií. Proto je zajímavé sledovat, zda a jak učitelé využívají ICT přímo ve výuce. Česká strategie je rovněž srovnávána se slovenskou strategií.
Abstract (in English)
The year 2001 was a landmark in ICT integration into education in the Czech Republic due to the launching of the State Policy for Information in Education with its two principal strategic focuses. The paper focuses on the situation in ICT availability in Czech basic schools (availability of ICT infrastructure, up-to-dateness of PCs etc.), on Czech teachers’ ICT skills and their didactic skills concerning ICT use. Another, rather specific question concerns PC rooms and their role in ICT use in education.
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Information and communication Technologies in Teachers Daily Work
GD406/09/H040, research and development projectName: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Investor: Czech Science Foundation, School: Research of Internal Processes and External Conditions of its Functioning
PrintDisplayed: 2. 4. 2023 07:29