ZOUNEK, Jiří. Učitel a realizace výuky (Teacher and the teaching management). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učitel a realizace výuky
Name (in English) Teacher and the teaching management
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050135
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) učitel škola výuka motivace řízení výuky autorita výukové metody výzkum
Keywords in English teacher; school; teaching; motivation; authority; teaching; methods; research
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 13:38.
Abstract
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu Komunikace ve školní třídě (projekt je podporován Grantovou agenturou ČR, GA406/09/0752), v němž se snažíme popsat pedagogickou komunikaci na druhém stupni základních škol. V průběhu analýzy rozhovorů s učiteli se objevila rovněž témata, která vystihují učitelovo myšlení či pojetí výuky. V příspěvku se proto autor pokusí odpovědět na otázku: Jak reflektují učitelé svoji výuku? V příspěvku se přitom zaměří zejména na motivaci ve výuce, na způsoby řízení výuky, ale soustředím se rovněž na to, jak vnímají učitelé svoje žáky. V tomto příspěvku vychází autor primárně z rozhovorů s jednotlivými učiteli. Rozhovory byly přepsány a následně analyzovány v programu Atlas.ti. Na základě získaných výsledků je vysvětleno to, jak učitelé podněcují svoje žáky k práci, jak řídí činnosti žáků, jak vnímají roli pravidel ve výuce. Zaměřím se rovněž na to, jak učitelé vnímají svoje žáky a jaké externí vlivy působí na průběh výuky.
Abstract (in English)
The paper is an output of research project called Communication in the Classroom (Czech Science Foundation, GA406/09/0752). Based on the collected data, I point out how teachers subjectively perceive the processes of the classroom management, motivation or the determinants, which influnce the teacher’s choice of a teaching methods etc.
Links
GA406/09/0752, research and development projectName: Komunikace ve školní třídě
Investor: Czech Science Foundation, Communication in the Classroom
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 12:28