BLAŽEK, Jiří and David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. V Praze: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 9788024619743.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace
Authors BLAŽEK, Jiří and David UHLÍŘ.
Edition Vyd. 2., přeprac. a rozš. V Praze, 342 s. 2011.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 9788024619743
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 22/6/2020 04:47.
PrintDisplayed: 15/8/2020 13:59