REGULI, Zdenko and Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International) (Czech version of the diagnosis of fear of falls in seniors - FES-I (Falls Efficacy Scale International)). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, vol. 5, No 2, p. 5-12, 12 pp. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International)
Name (in English) Czech version of the diagnosis of fear of falls in seniors - FES-I (Falls Efficacy Scale International)
Authors REGULI, Zdenko (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Lenka SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, FSpS MU, 2011, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00053926
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English Fall prevention; quality of life; diagnostic tool; elderly people
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., učo 97780. Changed: 15/11/2011 12:35.
Abstract
Pády u starších osob jsou v současné době celosvětově považovány za závažný problém veřejného zdraví. Jedna z hlavních příčin pádů je snížení schopnosti rychlé adaptace na měnící se podmínky. Pád je vždy zapříčiněn komplexní interakcí vnějších a vnitřních faktorů. Pády seniorů často způsobují poranění vyžadující dlouhodobé, složité a nákladné léčení. I v případě, že při pádu nedojde k úrazu, dochází k omezení hybnosti ze strachu z dalšího pádu. Zdravotnická zařízení, pečovatelské domy a další instituce se zabývají prevencí pádů. Na problematiku prevencí pádů a zlepšení posturální stability je zaměřena mezinárodní síť Prevention of Falls Network Europe (ProFaNe). ProFaNe vytvořila diagnostický nástroj Falls Efficacy Scale – International (FES-I) pro posouzení strachu z pádu u seniorů. Diagnostický nástroj již byl s použitím metodiky Ten Step Translation Protocol úspěšně přeložen do několika jazyků. Autoři předkládají validní překlad pro využití v České republice.
Abstract (in English)
Falls in older people are currently considered as a serious worldwide public health problem. One of the main reason of the fall is reduced capacity for quick adaptation to changing conditions. Fall is always caused by a complex interaction of external and internal factors. Falls often cause injury to the elderly, requiring long-term, complex and expensive treatment. In the cause that a fall does not cause an injury, mobility is reduced because of fear from fall too. Health care facilities, nursing homes and other facilities dealing with prevention of falls. An international network Prevention of Falls Network Europe (ProFaNe) is focused on fall prevention and on improving postural stability. ProFaNe created a diagnostic tool Falls efficacy Scale – International (FES-I) to assess fear of falling among seniors. Diagnostic tool has been successfully translated into several languages using the methodology of Ten Step Translation Protocol. The authors present a valid translations of Falls Efficacy Scale – International for use in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 29/1/2023 03:25