BARTOŠEK, Miroslav. DML-CZ: česká digitální matematická knihovna v roce 2011 (DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library in 2011). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. 3, listopad, p. 5-12. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DML-CZ: česká digitální matematická knihovna v roce 2011
Name (in English) DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library in 2011
Authors BARTOŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW on-line verze
RIV identification code RIV/00216224:14610/11:00049489
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) digitální matematická knihovna; digitalizace; postup při tvorbě digitální knihovny; DML-CZ
Keywords in English digital mathematics library; digitization; digital library workflow; DML-CZ
Tags rivok
Changed by Changed by: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930. Changed: 11. 4. 2012 13:51.
Abstract
Česká digitální matematická knihovna (DML-CZ) je výsledkem spolupráce tří českých akademických pracovišť (Masarykovy univerzity, České akademie věd, Karlovy univerzity) v rámci stejnojmenného projektu financovaného Českou akademií věd v letech 2005-2009. Od roku 2010 je digitální knihovna v plném provozu. Článek popisuje obsah DML-CZ, její základní funkce a postupy používané při její tvorbě. Zkušenosti získané při budování DML-CZ a vyvinuté nástroje jsou využívány v některých dalších projektech na národní i mezinárodní úrovni, jako je například Digitální knihovna Filozofické fakulty MU nebo Evropská digitální matematická knihovna EuDML.
Abstract (in English)
The DML-CZ – Czech Digital Mathematics Library has been implemented by Masaryk University Brno, Czech Academy of Sciences, and Charles University in Prague within the research and development project funded by the Academy of Sciences of the Czech Republic in 2005-2009. Since 2010 the digital library switched over to routine operation. This article presents content of DML-CZ, its implemented features and workflow used in its development. Know-how and tools developed in the DML-CZ are applied in other projects at both national and European levels, examples being the Digital Library of Faculty of Arts at Masaryk University and the European Digital Mathematics Library EuDML.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Článek Verze publikovaná v časopise ProInflow Licence Creative Commons  File version Bartošek, M. 11. 4. 2012

Properties

Name
Článek
Description
Verze publikovaná v časopise ProInflow
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 13:51, RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930
Attributes
 

Bartosek-DMLCZ2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
372,9 KB
Hash md5
526a8db774c43e39ca40aca852e80699
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 13:51

Bartosek-DMLCZ2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958090/Bartosek-DMLCZ2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,5 KB
Hash md5
c01e751c6393ffe09ce04856ec9cbf40
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 13:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 01:37