STIBRAL, Karel. Bio art. Živé organismy a biologie v umění (Bio Art: Living Organisms and Biology in Art). Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2011, vol. 5, No 1, p. 20-41. ISSN 1802-8918.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bio art. Živé organismy a biologie v umění
Name (in English) Bio Art: Living Organisms and Biology in Art
Authors STIBRAL, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Praha, Akademie výtvarných umění, 2011, 1802-8918.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00054024
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) bio art;biotech art;transgenní umění;evoluce a umění;umění a biologie;živé organismy v umění
Keywords in English bio art;biotech art;transgenic art;evolution and art;art and biology;living organisms in art
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., učo 169803. Changed: 24. 11. 2011 15:02.
Abstract
Článek pojednává o bio artu, současném uměleckém proudu, který vytváří díla jejichž součástí jsou živé organismy (s výjimkou člověka), nebo jsou vytvářena za spoluúčasti živých organismů. Zatímco většina teoretických textů o tomto umění vychází z tzv. nových médií, tento text klade důraz především na živost artefaktů a biologický kontext jejich tvorby. V první části textu je definován pojem bio artu a jeho subkategorie jako je biotech art, transgenní umění a genetické umění. Článek dále popisuje historii užívání živých organismů v umění ve 20. a 21. století od prvních pokusů avantgard po rostoucí podíl biotechnologií (např. modifikací DNA, tkáňové kultury atp.). Druhá část článku analyzuje jednotlivá témata uměleckých projektů, jak jsou prezentována umělci a teoretiky bio artu. Na závěr textu je jako dodatek přidána kritická analýza ne vždy domyšleného pojetí evoluce u umělců a teoretiků tohoto proudu.
Abstract (in English)
This article deals with bio art, a contemporary artistic movement, which creates art made entirely or partly from living organisms (with the exception of humans), or art that is created in cooperation with living organisms. Whereas theoretical works about this type of art consider new media, this article emphasizes above all the livingness of the artefacts and the biological context of their origins. In the first part the term itself is dealt with, and its sub-categories such as biotech art, transgenic art, and genetic art are defined. The article describes in further detail the history of using living organisms in art in the 20th and 21th centuries, from the first attempts of the avant-garde to the gradual appearance of biotechnology (e. g. DNA modification). The second part of the article deals with the themes that bio artists and theorists presents. In this vein the text includes a critical supplement dealing with the concept of evolution among artists and theorists.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf Licence Creative Commons  File version Stibral, K. 11. 3. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:16, doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., učo 169803
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., učo 169803
Attributes
 

Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
179,4 KB
Hash md5
b20e3ba78cfff564809a9ea9c253cb02
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:16

Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral-in_Sesit_AVU.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
66,7 KB
Hash md5
8ae040251cbde026d1019d7231c36628
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:18
Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf Licence Creative Commons  File version Stibral, K. 11. 3. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:16, doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., učo 169803
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., učo 169803
Attributes
 

Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
2e7d58c948ed9620742d921b40466f93
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:16

Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/958994/Bio_art_Stibral_Obrazova_priloha_in_Sesit_AVU.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,3 KB
Uploaded/Created
Mon 11. 3. 2013 14:18
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6. 2. 2023 21:24