KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 11, č. 3, s. 56-66. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby
Název anglicky The individual planning in social services for the elderly: an example of selected Domiciliary care agency
Autoři KUBALČÍKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální práce/ Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2011, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00054031
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Sociální služba; individuální plánování; senioři; standardy kvality; přístup orientovaný na klienta
Klíčová slova anglicky Personal social service; individual planning; elderly; quality standrards; client-centred approach
Změnil Změnila: doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., učo 6765. Změněno: 24. 11. 2011 19:17.
Anotace
V textu je diskutován přístup k individuálnímu plánování v sociálních službách. Nejprve jsou v textu představena východiska individuálního plánování a uplatnění tohoto principu v politice sociálních služeb v České republice. Ve vztahu k procesu posuzování situace klienta, které je nezbytnou součástí individuálního plánování, jsou prezentovány tři modely posuzování v sociálních službách a současně limity uplatnění profesionálního a efektivního postupu. S využitím dat z případové studie vybrané organizace pečovatelské služby je diskutována současná praxe individuálního plánování průběhu služby v ČR a konkrétní překážky implementace tohoto principu při práci s klientem.
Anotace anglicky
This text discussed approach to the individual planning of social service providing. Firstly are generally introduced principle of individual planning and the role of this in social services policy in the Czech Republic. Regarding to the living situation assessment process that is essential part of individual planning are presented three models of assessment in the social services as well as the implementation limits to get this process professional and effective. Use the data from case study of selected domiciliary care agency is discussed the current practice of individual planning in the Czech Repulic as well as the particular barriers of this principle implementation to work with clients.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kubalčíková, K. 24. 11. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf?info
Vloženo
Čt 24. 11. 2011 19:17, doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., učo 6765
Atributy
 

Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2 MB
Hash md5
661e36d257f5b82190e9a60fb1021b42
Vloženo
Čt 24. 11. 2011 19:17

Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
52,4 KB
Hash md5
466ac9608e3c67879b68cc63b2c10ba3
Vloženo
Čt 24. 11. 2011 19:21
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 8. 2022 19:06