KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby (The individual planning in social services for the elderly: an example of selected Domiciliary care agency). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, vol. 11, No 3, p. 56-66. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby
Name (in English) The individual planning in social services for the elderly: an example of selected Domiciliary care agency
Authors KUBALČÍKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální práce/ Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2011, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00054031
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Sociální služba; individuální plánování; senioři; standardy kvality; přístup orientovaný na klienta
Keywords in English Personal social service; individual planning; elderly; quality standrards; client-centred approach
Changed by Changed by: doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., učo 6765. Changed: 24. 11. 2011 19:17.
Abstract
V textu je diskutován přístup k individuálnímu plánování v sociálních službách. Nejprve jsou v textu představena východiska individuálního plánování a uplatnění tohoto principu v politice sociálních služeb v České republice. Ve vztahu k procesu posuzování situace klienta, které je nezbytnou součástí individuálního plánování, jsou prezentovány tři modely posuzování v sociálních službách a současně limity uplatnění profesionálního a efektivního postupu. S využitím dat z případové studie vybrané organizace pečovatelské služby je diskutována současná praxe individuálního plánování průběhu služby v ČR a konkrétní překážky implementace tohoto principu při práci s klientem.
Abstract (in English)
This text discussed approach to the individual planning of social service providing. Firstly are generally introduced principle of individual planning and the role of this in social services policy in the Czech Republic. Regarding to the living situation assessment process that is essential part of individual planning are presented three models of assessment in the social services as well as the implementation limits to get this process professional and effective. Use the data from case study of selected domiciliary care agency is discussed the current practice of individual planning in the Czech Repulic as well as the particular barriers of this principle implementation to work with clients.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf Licence Creative Commons  File version Kubalčíková, K. 24. 11. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 24. 11. 2011 19:17, doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., učo 6765
Attributes
 

Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
661e36d257f5b82190e9a60fb1021b42
Uploaded/Created
Thu 24. 11. 2011 19:17

Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/959023/Kubalcikova_SP_03-11_gaddtxzn.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
52,4 KB
Hash md5
466ac9608e3c67879b68cc63b2c10ba3
Uploaded/Created
Thu 24. 11. 2011 19:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4. 10. 2022 02:32