KALOUDA, František. DUMPING – ROLE LEGISLATIVY (PERIODICA ACADEMICA) (DUMPING - THE ROLE OF THE LEGISLATING PROCES (PERIODICA ACADEMICA)). PERIODICA ACADEMICA. Brno: VŠKE, a. s., 2011, vol. 6, No 2, p. 26-38. ISSN 1802-2626.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DUMPING – ROLE LEGISLATIVY (PERIODICA ACADEMICA)
Name in Czech DUMPING – ROLE LEGISLATIVY (PERIODICA ACADEMICA)
Name (in English) DUMPING - THE ROLE OF THE LEGISLATING PROCES (PERIODICA ACADEMICA)
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition PERIODICA ACADEMICA, Brno, VŠKE, a. s. 2011, 1802-2626.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00059133
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) dumping; antidumping; ekonomická teorie; podnikatelská praxe
Keywords in English dumping; antidumping; economic theory; business practice
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 14. 11. 2012 16:43.
Abstract
Téma příspěvku „Dumping – role legislativy“ je zvoleno především s ohledem na tématické zaměření konference a v souladu s tím je příspěvek věnován právní podmíněnosti chápání pojmu dumping v ekonomické teorii a jeho důsledkům pro podnikatelskou praxi. Význam tématu příspěvku je určen mimo jiné i kritickou závažností chápání dumpingu pro právní řešení konkurenčních střetů, specielně v mezinárodním obchodě. Východiskem příspěvku je definice pojmu dumping v čase. Největší pozornost je věnována aktuálnímu stavu věci, historické souvislosti jsou presentovány jen v těch případech, kdy je to nezbytné. Cílem příspěvku je vysledovat rozhodující racionální kauzální souvislosti definice pojmu dumping v souvislostmi s právními determinanty této definice.
Abstract (in English)
Paper "Dumping - the Role of Legislation" is essentially devoted to discussion of the manner and extent of legal cross - understanding of the concept of dumping in economic theory and implications for the understanding of business practices. The starting point of the paper is an overview of the concept of dumping development the in time, always considering the broadest possible factors and contexts that determined the definition in given time horizon and with the special regard to factors and context of a legal nature. The global objective of the paper is to trace a rational causal relation (if any) definition of dumping in time and legal determinants of this definition.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc   File version Kalouda, F. 14. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc?info
Uploaded/Created
Wed 14. 11. 2012 16:43

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.doc
File type
Word (application/msword)
Size
166,5 KB
Hash md5
943079e1acb639a44ed63bfd622f1a31
Uploaded/Created
Wed 14. 11. 2012 16:43

11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
44,4 KB
Hash md5
7b04016cdee1fe240cc396f92b818ac6
Uploaded/Created
Wed 14. 11. 2012 16:44

11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/959030/11_Englis__Kalouda__def._verze_prispevku__11.11.23.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
502,1 KB
Hash md5
5bef77b9efffbe8b1a7de544aeee8807
Uploaded/Created
Wed 14. 11. 2012 16:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 5. 2022 05:14