Informační systém MU
MAREŠ, Miroslav. Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2011, roč. 44, č. 4, s. 283–298, 15 s. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2011.10.007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech extreme right parties an unsuccessful story
Název česky Neúspěšný příběh českých krajně pravicových stran
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Communist and Post-Communist Studies, Los Angeles, University of California. Elsevier Ltd. 2011, 0967-067X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.557
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050164
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2011.10.007
UT WoS 000298522700004
Klíčová slova česky Krajní pravice; Česká republika; Nacionalismus; Neonacismus; Paramilitární jednotky
Klíčová slova anglicky Extreme right; Czech Republic; Nationalism; Neo-Nazism; Paramilitary Units
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 26. 11. 2011 10:34.
Anotace
This article describes the extreme right in the Czech Republic, where, in contrast to several other countries of Central and Eastern Europe, this part of the political spectrum has been unsuccessful for the past ten years. The article deals with ideology, development, social base and perspectives of the Czech extreme right within the party system.
Anotace česky
Článek popisuje vývoj krajní pravice v České republice, kde - na rozdíl od dalších zemí střední a východní Evropy, byla tato část politického spektra v posledních deseti letech neúspěšná. Článek se zabývá ideologií, vývojem, sociální základnou a perspektivami krajní pravice ve stranickém systému.
Návaznosti
GA407/09/0100, projekt VaVNázev: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Zobrazeno: 24. 3. 2023 03:50