Informační systém MU
MAREŠ, Miroslav. Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2011, vol. 44, No 4, p. 283–298, 15 pp. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2011.10.007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech extreme right parties an unsuccessful story
Name in Czech Neúspěšný příběh českých krajně pravicových stran
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Communist and Post-Communist Studies, Los Angeles, University of California. Elsevier Ltd. 2011, 0967-067X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.557
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050164
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2011.10.007
UT WoS 000298522700004
Keywords (in Czech) Krajní pravice; Česká republika; Nacionalismus; Neonacismus; Paramilitární jednotky
Keywords in English Extreme right; Czech Republic; Nationalism; Neo-Nazism; Paramilitary Units
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 26. 11. 2011 10:34.
Abstract
This article describes the extreme right in the Czech Republic, where, in contrast to several other countries of Central and Eastern Europe, this part of the political spectrum has been unsuccessful for the past ten years. The article deals with ideology, development, social base and perspectives of the Czech extreme right within the party system.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje vývoj krajní pravice v České republice, kde - na rozdíl od dalších zemí střední a východní Evropy, byla tato část politického spektra v posledních deseti letech neúspěšná. Článek se zabývá ideologií, vývojem, sociální základnou a perspektivami krajní pravice ve stranickém systému.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
Displayed: 3. 2. 2023 09:08