HORÁK, Aleš, Miloš JAKUBÍČEK and Vojtěch KOVÁŘ. Analyzing Time-Related Clauses in Transparent Intensional Logic. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011. p. 3-9. ISBN 978-80-263-0077-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analyzing Time-Related Clauses in Transparent Intensional Logic
Name in Czech Analýza časových vět v transparentní intenzionální logice
Authors HORÁK, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miloš JAKUBÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vojtěch KOVÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011, p. 3-9, 7 pp. 2011.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00050169
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-263-0077-9
Keywords (in Czech) transparentní intenzionální logika;TIL;algoritmus normální translace;NTA;logická analýza;časová analýza, časové věty
Keywords in English Transparent Intensional Logic;TIL;Normal Translation Algorithm;NTA;logical analysis;temporal analysis;time-related clauses
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648. Changed: 20/6/2013 11:10.
Abstract
The Normal Translation Algorithm (NTA) for Transparent Intensional Logic (TIL) describes the key parts of standard translation from natural language sentences to logical formulae. NTA was specified for the Czech language as a representative of a free-word-order language with rich morphological system. In this paper, we describe the implementation of the sentence building part of NTA within a module of logical analysis in the Czech language syntactic parser synt. We show the respective lexicons and data structures in clause processing with numerous examples concentrating on the temporal aspects of clauses.
Abstract (in Czech)
Algoritmus normální translace (Normal Translation Algorithm, NTA) pro transparentní intenzionální logiku popisuje stěžejní komponenty překladu vět v přirozeném jazyce na logické formule. Článek popisuje implementaci části NTA v rámci modulu pro logickou analýzu češtiny v analyzátoru synt. Obsahuje popis příslušných slovníků a datových struktur pro zpracování klauzí včetně příkladů se zaměřením na časové aspekty.
Links
GAP401/10/0792, research and development projectName: Temporální aspekty znalostí a informací
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
248307, internal MU codeName: Pattern Recognition-based Statistically Enhanced MT (Acronym: PRESEMT)
Investor: European Union, 7th Specific RTD Programme, Cooperation
PrintDisplayed: 19/6/2021 18:26