STRÁNSKÝ, Jaroslav. Normotvorná činnost mezinárodní organizace práce. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. Cofola 2011. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4. - 1.5.2011 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 695 - 702. ISBN 978-80-210-5582-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Normotvorná činnost mezinárodní organizace práce
Název anglicky Legislative Activities of the International Labour Organization
Autoři STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Cofola 2011. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4. - 1.5.2011 v Brně, od s. 695 - 702, 8 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00054066
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5582-7
Klíčová slova česky Mezinárodní pracovní právo; Mezinárodní organizace práce; Úmluva; Standardy výkonu práce; Tripartitní princip
Klíčová slova anglicky International Labour Law; International Labour Organization; Convention; Labour Standards; Tripartite Principle
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012. Změněno: 18. 1. 2013 21:25.
Anotace
Příspěvek se zabývá normotvornou činností Mezinárodní organizace práce, a to z pohledu základních pravidel jejího fungování a legislativních procedur, které se při vytváření jejích závazných právních aktů uplatňují. Pozornost je věnována především principu tripartitního zastoupení zúčastněných států, který je pro Mezinárodní organizací práci specifický a který významně ovlivňuje výstupy její činnosti, včetně výstupů nejvýznamnějších, jimiž jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce. Příspěvek se vyjadřuje také k hodnocení funkčnosti a účinnosti legislativní činnosti Mezinárodní organizace práce.
Anotace anglicky
The main focus of the article pertains to the legislative activities of the International Labour Organization. The fundamental rules of operation and legislative procedures followed within the process which leads to adopting the binding legal instruments issued by the International Labour organization are particularly addressed. Attention is paid to the tripartite representation principle, while this specific feature of the International Labour organization does remarkably affect its activities, including the most important activity, which represents the issuing of International Labour Organization Conventions. The article does also give an opinion on the evaluation of efficiency and effectiveness of International Labour Organization legislative activities.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 11:15