CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra (The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 14 - 18, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra
Name (in English) The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature
Authors CACEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Eva PAJEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela HÍREŠOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Josef MICHÁLEK (203 Czech Republic), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. ABL Print Bratislava, Atletika 2011 (vedecký zborník), p. 14 - 18, 197 pp. 2011.
Publisher IMC AGENCY
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00054079
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-89257-37-9
Keywords (in Czech) warm up strečink statický dynamický výkon ekonomika běhu teplota jádra
Keywords in English warm – up stretching static dynamic performance running economy core temperature
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., učo 15709. Changed: 28/11/2011 12:43.
Abstract
Pro zjištění vlivu akutní aplikace statického a dynamického strečinku na vybrané respirační parametry byla naplánována interindividuální, jednoskupinová výzkumná strategie. Testovaný soubor tvořili muži - sportovci (n = 5) ve věku 19 – 26 let. Předpokládali jsme, že po aplikaci statického strečinku ve fázi warm-up budou hodnoty ekonomiky běhu při běhu na běžeckém ergometru ve vymezeném časovém intervalu, predefinovanými rychlostmi (první 3 minuty 8 km/h, ve 3. -6. minutě 10 km/h a v posledních 3 minutách 12 km/h), vyšší než hodnoty VO2 při stejném testu, avšak změřené po rozcvičení dynamickým strečinkem. Dále jsme předpokládali, že po aplikaci dynamického strečinku bude teplota tělesného jádra vyšší než po aplikaci strečinku statického. Výsledky výzkumného šetření neprokázaly (t-test, hladina statistické významnosti 0,05) u testovaného souboru signifikantní rozdíl mezi hodnotami sledovaných parametrů při aplikaci statického a dynamického strečinku.
Abstract (in English)
To determine the effect of acute application of static and dynamic stretching RE and CT, we scheduled interindividual research strategy. The test sample consisted of men - athletes (n=5). We assumed that after static stretching in the warm-up phase, the values of RE during running on the ergometer at predefined speeds (the first 3 minutes at 8 km/h, in the 3rd-6th minute at 10 km/h and in the last 3 minutes at 12 km/h) would be higher than RE values measured during the same test after the warm-up with dynamic stretching. Analysis of respiratory parameters was carried by the Cortex device. Muscle and core body temperature was measured by the thermal imaging camera Fluke. The results of the survey revealed (t-test, statistical significance level 0.05) no significant differences between the values of RE and CT after the application of static and dynamic stretching.
Links
MUNI/A/0992/2010, internal MU codeName: Efekt aplikace dynamického a statického strečinku (ve fázi Warm-up) v kombinaci s průpravnými cvičeními na různé typy sportovních výkonů. (Acronym: EFAPLSTREČ)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/5/2019 23:15