Informační systém MU
CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra
Název anglicky The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature
Autoři CACEK, Jan (203 Česká republika, garant), Eva PAJEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Michaela HÍREŠOVÁ (703 Slovensko, domácí), Josef MICHÁLEK (203 Česká republika), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martin SEBERA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. ABL Print Bratislava, Atletika 2011 (vedecký zborník), od s. 14 - 18, 197 s. 2011.
Nakladatel IMC AGENCY
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00054079
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-89257-37-9
Klíčová slova česky warm up strečink statický dynamický výkon ekonomika běhu teplota jádra
Klíčová slova anglicky warm – up stretching static dynamic performance running economy core temperature
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., učo 15709. Změněno: 28. 11. 2011 12:43.
Anotace
Pro zjištění vlivu akutní aplikace statického a dynamického strečinku na vybrané respirační parametry byla naplánována interindividuální, jednoskupinová výzkumná strategie. Testovaný soubor tvořili muži - sportovci (n = 5) ve věku 19 – 26 let. Předpokládali jsme, že po aplikaci statického strečinku ve fázi warm-up budou hodnoty ekonomiky běhu při běhu na běžeckém ergometru ve vymezeném časovém intervalu, predefinovanými rychlostmi (první 3 minuty 8 km/h, ve 3. -6. minutě 10 km/h a v posledních 3 minutách 12 km/h), vyšší než hodnoty VO2 při stejném testu, avšak změřené po rozcvičení dynamickým strečinkem. Dále jsme předpokládali, že po aplikaci dynamického strečinku bude teplota tělesného jádra vyšší než po aplikaci strečinku statického. Výsledky výzkumného šetření neprokázaly (t-test, hladina statistické významnosti 0,05) u testovaného souboru signifikantní rozdíl mezi hodnotami sledovaných parametrů při aplikaci statického a dynamického strečinku.
Anotace anglicky
To determine the effect of acute application of static and dynamic stretching RE and CT, we scheduled interindividual research strategy. The test sample consisted of men - athletes (n=5). We assumed that after static stretching in the warm-up phase, the values of RE during running on the ergometer at predefined speeds (the first 3 minutes at 8 km/h, in the 3rd-6th minute at 10 km/h and in the last 3 minutes at 12 km/h) would be higher than RE values measured during the same test after the warm-up with dynamic stretching. Analysis of respiratory parameters was carried by the Cortex device. Muscle and core body temperature was measured by the thermal imaging camera Fluke. The results of the survey revealed (t-test, statistical significance level 0.05) no significant differences between the values of RE and CT after the application of static and dynamic stretching.
Návaznosti
MUNI/A/0992/2010, interní kód MUNázev: Efekt aplikace dynamického a statického strečinku (ve fázi Warm-up) v kombinaci s průpravnými cvičeními na různé typy sportovních výkonů. (Akronym: EFAPLSTREČ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 5. 2019 15:29