Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání (Ernst Mach – Physics – Philosophy – Education). Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 283 pp. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání
Name in Czech Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání
Name (in English) Ernst Mach – Physics – Philosophy – Education
Authors
Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.).
Edition 1. vyd. Brno, 283 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4808-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: PhDr. Alena Mizerová, učo 24294. Changed: 18. 1. 2012 15:27.
Abstract
Kniha Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání navazuje na Brněnské dny Ernsta Macha 2008, které se uskutečnily v roce 170. výročí jeho narození v brněnských Chrlicích. Ernst Mach byl světově uznávaný vědec v oboru experimentální fyziky a filosofie přírodních věd a také vynikající učitel. Publikace přináší příspěvky odborníků z různých oborů zaměřené na uvedené oblasti, v nichž E. Mach proslul. Po oddílu Ernst Mach – Ohlédnutí (Brno–Graz–Praha), která sleduje místa a události spojené s jeho osobou, následují části Fyzika – Filosofie – Vzdělávání. Část Fyzika kanonicky pokrývá tři témata: Machovo číslo, Machův princip a Machův atomismus. Část Filosofie mapuje trasu od fyziky přes fyziologii (počitky a vnímání) k psychologii a nakonec filosofii a nastiňuje pedagogické využití. Část Vzdělávání obsahuje příspěvky smachovsko-newtonovskou tematikou a příspěvky zaměřené na problematiku předmětového členění obsahu přírodovědného vzdělávání. Kniha Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání navazuje na Brněnské dny Ernsta Macha 2008, které se uskutečnily v roce 170. výročí jeho narození v brněnských Chrlicích. Ernst Mach byl světově uznávaný vědec v oboru experimentální fyziky a filosofie přírodních věd a také vynikající učitel. Publikace přináší příspěvky odborníků z různých oborů zaměřené na uvedené oblasti, v nichž E. Mach proslul. Po oddílu Ernst Mach – Ohlédnutí (Brno–Graz–Praha), která sleduje místa a události spojené s jeho osobou, následují části Fyzika – Filosofie – Vzdělávání. Část Fyzika kanonicky pokrývá tři témata: Machovo číslo, Machův princip a Machův atomismus. Část Filosofie mapuje trasu od fyziky přes fyziologii (počitky a vnímání) k psychologii a nakonec filosofii a nastiňuje pedagogické využití. Část Vzdělávání obsahuje příspěvky smachovsko-newtonovskou tematikou a příspěvky zaměřené na problematiku předmětového členění obsahu přírodovědného vzdělávání.
Abstract (in English)
The book Ernst Mach – Physics – Philosophy – Education is a sequel to Brno Ernst Mach Days 2008 that took place in the year of the 170th anniversary of his birth in Brno-Chrlice. Ernst Mach was a world famed scientist in the field of experimental physics and philosopher of science, as well as an outstanding teacher and thinker. The book comprises papers by experts in different disciplines specialising in fields that brought fame to Ernst Mach. The first section Ernst Mach – Looking Back (Brno–Graz–Prague) mapping places and events related to his life and work, is followed by sections titled Physics, Philosophy and Education. The section Physics canonically covers three topics: Mach’s number, Mach’s principle and Mach’s atomism. The section Philosophy maps his way from physics through physiology (perceptions and sensing) to psychology and finally philosophy, showing their use in education. The section Education includes papers with Mach-Newtonian topics, as well as those dealing with issues of categorising the contents of natural science education.
PrintDisplayed: 27. 11. 2022 13:01