BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK and Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích (Scandinavia. Transformations of Nordic Politics). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 320 pp. ISBN 978-80-7357-703-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích
Name (in English) Scandinavia. Transformations of Nordic Politics
Authors BRUNCLÍK, Miloš (203 Czech Republic), Vlastimil HAVLÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Aneta PINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 320 pp. 2011.
Publisher Wolters Kluwer Česká republika
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00054214
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7357-703-2
Keywords (in Czech) Skandinávie; politika; severské země; politické systémy; politické strany; korporativismus; zahraniční politiika
Keywords in English Scandinavia; politics; Nordic countries; political systems; political parties; corporativism; foreign policy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 5/12/2011 14:26.
Abstract
Kniha Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích zkoumá Skandinávii jako politický region Evropy. Zaplňuje mezeru v české odborné literatuře tím, že se zaměřuje nejen na tradiční objekty politologického výzkumu jako institucionální rámec a politické strany, ale také poskytuje úvod do problematiky státu blahobytu, systému zájmových skupin a pozice v mezinárodní politice. Kniha sleduje vývoj jak v jednotlivých zemích, tak v regionu jako celku.
Abstract (in English)
The book “Scandinavia: Transformations of Nordic politics” explores Scandinavia as a political region of Europe. Aiming to fill a gap in the Czech academic literature, it focuses not only on traditional subjects of political science research such as institutional framework and political parties, but also provides introduction to the countries’ economy, welfare state, interest representation model and position in international politics. The book follows developments in both the individual Nordic countries and in the region as a whole.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Political Parties and The Representation of Interests in Contemporary European Democracies
PrintDisplayed: 29/1/2023 03:15