VIDOVICOVÁ, Lucie. Město pro lidi a demografická změna. Příspěvek přednesený na konferenci ("City for people and demographic change"). In Urbanus 2011 "Město pro život" 22.-23.11.2011 v Brně. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Město pro lidi a demografická změna. Příspěvek přednesený na konferenci
Name (in English) "City for people and demographic change"
Authors VIDOVICOVÁ, Lucie.
Edition Urbanus 2011 "Město pro život" 22.-23.11.2011 v Brně, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50700 5.7 Social and economic geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) stárnutí; urbanismus; senioři ve městech
Keywords in English ageing; urbanism; older people in cities
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638. Changed: 5. 12. 2011 16:44.
Abstract
Příspěvek představil významné demografické změny probíhajíc ve městech s důrazem na stárnutí městské populace. Byly představeny výsledky projektu GA ČR P404/10/1555 "Stáří v prostoru".
Abstract (in English)
This presentation shows important demographic changes in the cities with emphasis on ageing of urban population. Results of project "Old age in the city (GA ČR P404/10/1555) were presented.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:13