KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ and Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze) (Corpus-based Grammar of Contemporary Czech (review)). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mluvnice současné češtiny (recenze)
Name (in English) Corpus-based Grammar of Contemporary Czech (review)
Authors KOSEK, Pavel (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal KŘÍSTEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Klára OSOLSOBĚ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta ZIKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jarmila VOJTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Review
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00054238
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) korpusová gramatika; čeština
Keywords in English corpus; grammar; Czech
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., učo 1996. Changed: 22/1/2018 17:56.
Abstract
Recenze práce: Václav Cvrček a kolektiv autorů: Mluvnice současné češtiny 1 – Jak se píše a jak se mluví.
Abstract (in English)
Review of Václav Cvrček a kolektiv autorů: Mluvnice současné češtiny 1 – Jak se píše a jak se mluví.
Links
MUNI/A/0882/2010, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2011
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 3/3/2021 16:26