BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011. s. 324-339. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století
Název česky Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století
Název anglicky Christianization from the Czech Lands, Especially in the Second Half of 20th Century
Autoři BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, od s. 324-339, 16 s. Země a kultura ve střední Evropě, 2011.
Nakladatel Matice moravská
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050207
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-86488-77-6
Klíčová slova česky christianizace; český exil; misie
Klíčová slova anglicky christianization; Czech exile; missioners
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 22. 1. 2013 09:38.
Anotace
Fenomén christianizace, která by v průběhu věků měla své kořeny v českých zemích, není dosud systematicky zpracován. Tato kapitola chce připomenout některé zapomenuté kapitoly dějin svázané s českým, moravským a slezským kulturním prostorem. Misionářství jakožto masovější fenomén (nikoli jen individuální) může být jak projevem „přetlaku“, kdy má místní církev tolik energie, že ji může směřovat ven, tak situace, kdy doma působit fakticky nemůže a jakoby z náhradního programu se obrací ven. A občas také může jít dokonce o kombinaci obojího. Hlavní smysl této kapitoly se zaměřuje na téma českých misionářů v druhé polovině 20. století. Krátce připomíná i období zlatého věku českých misií v 17. a 18. století, dále se pak na příkladu Zdeňka Čížkovského, Petra Eliáše, Karla Fořta, Ludmily Hrabcové, Radomíra Kadlece, Jana Meda, Jana Palackého, Jáchyma Procházky a Josefa Zemana snaží postihnout hlavní charakteristiky českých misií v období komunistické nesvobody. Krátce si všímá rovněž období po roce 1989.
Anotace anglicky
The phenomenon of Christianization, which through the ages had its roots in the Czech lands, is not yet systematically processed. This chapter wants to recall some forgotten chapters of history tied with the Czech, Moravian and Silesian cultural space. Shortly are commemorated the golden age of Czech mission in 17th and 18th century, then the examples of lifes of Zdeněk Čížkovský, Petr Eliáš, Karel Fořt, Ludmila Hrabcová, Radomír Kadlec, Jan Med, Jan Palacký, Jáchym Procházka and Josef Zeman.
Návaznosti
GA409/09/1286, projekt VaVNázev: Dějiny přijímání Druhého vatikánského koncilu v českých zemích
Investor: Grantová agentura ČR, Dějiny přijímání Druhého vatikánského koncilu v českých zemích
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:02