BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století (Christianization from the Czech Lands, Especially in the Second Half of 20th Century). In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2011. p. 324-339. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století
Name in Czech Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století
Name (in English) Christianization from the Czech Lands, Especially in the Second Half of 20th Century
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, p. 324-339, 16 pp. Země a kultura ve střední Evropě, 2011.
Publisher Matice moravská
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00050207
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-86488-77-6
Keywords (in Czech) christianizace; český exil; misie
Keywords in English christianization; Czech exile; missioners
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 22. 1. 2013 09:38.
Abstract
Fenomén christianizace, která by v průběhu věků měla své kořeny v českých zemích, není dosud systematicky zpracován. Tato kapitola chce připomenout některé zapomenuté kapitoly dějin svázané s českým, moravským a slezským kulturním prostorem. Misionářství jakožto masovější fenomén (nikoli jen individuální) může být jak projevem „přetlaku“, kdy má místní církev tolik energie, že ji může směřovat ven, tak situace, kdy doma působit fakticky nemůže a jakoby z náhradního programu se obrací ven. A občas také může jít dokonce o kombinaci obojího. Hlavní smysl této kapitoly se zaměřuje na téma českých misionářů v druhé polovině 20. století. Krátce připomíná i období zlatého věku českých misií v 17. a 18. století, dále se pak na příkladu Zdeňka Čížkovského, Petra Eliáše, Karla Fořta, Ludmily Hrabcové, Radomíra Kadlece, Jana Meda, Jana Palackého, Jáchyma Procházky a Josefa Zemana snaží postihnout hlavní charakteristiky českých misií v období komunistické nesvobody. Krátce si všímá rovněž období po roce 1989.
Abstract (in English)
The phenomenon of Christianization, which through the ages had its roots in the Czech lands, is not yet systematically processed. This chapter wants to recall some forgotten chapters of history tied with the Czech, Moravian and Silesian cultural space. Shortly are commemorated the golden age of Czech mission in 17th and 18th century, then the examples of lifes of Zdeněk Čížkovský, Petr Eliáš, Karel Fořt, Ludmila Hrabcová, Radomír Kadlec, Jan Med, Jan Palacký, Jáchym Procházka and Josef Zeman.
Links
GA409/09/1286, research and development projectName: Dějiny přijímání Druhého vatikánského koncilu v českých zemích
Investor: Czech Science Foundation, History of the Reception of Vatican II in the Czech Lands
PrintDisplayed: 29. 1. 2023 19:48