OPATŘILOVÁ, Dagmar. Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu (Counselling for students with special educational needs in mainstream education). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu
Name in Czech Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu
Name (in English) Counselling for students with special educational needs in mainstream education
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Inkluzivní vzdělávání; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; poradenství; poradce; týmová práce; speciální pedagog; příprava na povolání
Keywords in English Inclusive education; pupil with special needs education; counselling; advisor; teamwork; vocational training
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 6/3/2012 14:22.
PrintDisplayed: 17/6/2021 19:24