ŠTĚPÁN, Jiří. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA [99mTc]technecium-MIBI REGISTROVANÝCH V ČR (A comparison of parameters of radiopharmaceutical kits for [99mTc]technecium-MIBI preparation registrated in Czech Republic). In 47. Dny nukleární medicíny, 8. - 10. 9. 2010 – Havlíčkův Brod. 2010. ISBN 978-80-254-7819-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA [99mTc]technecium-MIBI REGISTROVANÝCH V ČR
Name in Czech SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA [99mTc]technecium-MIBI REGISTROVANÝCH V ČR
Name (in English) A comparison of parameters of radiopharmaceutical kits for [99mTc]technecium-MIBI preparation registrated in Czech Republic
Authors ŠTĚPÁN, Jiří.
Edition 47. Dny nukleární medicíny, 8. - 10. 9. 2010 – Havlíčkův Brod, 2010.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW poster
ISBN 978-80-254-7819-6
Keywords (in Czech) [99mTc]technecium-MIBI; radiochemická; čistota; chromatografie; extrakce; ethanol; chloroform; papír; oxid hlinitý
Keywords in English [99mTc]technecium-MIBI; radiochemical; purity; chromatography; extraction; ethanol; chloroform; paper; alumina
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D., učo 17892. Changed: 10. 12. 2011 20:22.
Abstract
Poster se zabývá srovnáním parametrů kitů pro přípravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI registrovaných v ČR. Na základě srovnání je možno optimalizovat výběr konkrétního kitu pro požadovanou druhovou skladbu a počet vyšetření provedených z jedné přípravy kitu.
Abstract (in Czech)
Poster se zabývá srovnáním parametrů kitů pro přípravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI registrovaných v ČR. Na základě srovnání je možno optimalizovat výběr konkrétního kitu pro požadovanou druhovou skladbu a počet vyšetření provedených z jedné přípravy kitu.
Abstract (in English)
A poster is concerned with a comparison of parameters of radiopharmaceutical kits for [99mTc]technecium-MIBI preparation registrated in Czech Republic. Accordig to a comparison it is possible to optimise a choice of a particular kit for a required pattern and a number of investigations performed from one kit vial.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 13:11