PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ and Petr SOS. Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients. European Journal of Psychiatry. Zaragoza, 2010, vol. 24, No 3, p. 129-135. ISSN 0213-6163.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients
Name in Czech Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou
Authors PREISS, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří LUKAVSKÝ (203 Czech Republic) and Petr SOS (203 Czech Republic).
Edition European Journal of Psychiatry, Zaragoza, 2010, 0213-6163.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.186
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00054371
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000208392000001
Keywords (in Czech) Kognitivní funkce; průběh nemoci; hospitalizace; depresivní epizody; výsledek; remise
Keywords in English Cognitive function; Course of illness; Hospitalization; Major depressive episode; Outcome; Remission
Changed by Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 12/12/2011 11:23.
Abstract
Background and Objectives: Little is known about the differences between patients managing depression on an outpatient basis as compared with hospitalized ones. This study investigated the performance of attention, executive function and verbal memory during remission from unipolar depressive episodes and compare patients with and without history of hospitalization. Methods: The sample of participants who had undergone one or more hospitalizations (hospitalized, N = 46) as well as in a sample without hospitalization (never hospitalized, N = 46) and controls (N = 92) were used. The Auditory Verbal Learning Test (AVLT) and the Trail Making Test (TMT) were administrated to test this hypothesis. Results and conclusion: The hospitalized sample had similar results in all four neuropsychological variables in comparison with the never hospitalized group, and both groups had some lower results in comparison with controls. In comparison with the controls, hospitalized sample had mean cognitive deficits of 34% (28-41%), the never hospitalized group had a mean of 20% (21-35%). Contrary to previous reports we have found no meaningful differences between the two patient groups.
Abstract (in Czech)
Je jen málo známo o rozdílech mezi depresivními pacienty léčených v ambulanci ve srovnání s hospitalizovanými. Tato studie zkoumala výkon pozornosti, výkonné funkce a verbální paměť během remise u ambulantních pacientů s unipolární depresivní epizodou a porovnávala je s pacienty, kteří nebyli hospitalizováni. Metody: Vzorek účastníků, kteří podstoupili jednu nebo více hospitalizací (hospitalizován, N = 46), stejně jako u vzorku bez hospitalizace (nikdy nehospitalizován, N = 46) a ovládací prvky (N = 92) byly použiy. Sluchové verbální učení Test (AVLT) a Trail Making test (TMT) testovaly tuto hypotézu. Výsledky a závěr: Hospitalizovaný vzorek měl podobné výsledky ve všech čtyřech neuropsychologických proměnných ve srovnání s nehospitalizovaným vzorkem pacientů.
PrintDisplayed: 3/8/2021 21:15