SVOBODOVÁ, Hana. Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? (Common Agricultural Policy of the EU as a factor or barrier of rural development?). In Schwarcz, P., Magáthová, V. (eds.). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty kvality života na vidieku. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. p. 321-327. ISBN 978-80-552-0667-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova?
Name (in English) Common Agricultural Policy of the EU as a factor or barrier of rural development?
Authors SVOBODOVÁ, Hana.
Edition 1. vyd. Nitra, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty kvality života na vidieku, p. 321-327, 7 pp. 2011.
Publisher Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-552-0667-7
Keywords (in Czech) rozvoj venkova, společná zemědělská politika EU, konkurenceschopnost, krajina, obec
Keywords in English rural development; Common Agricultural Policy of the EU; competitiveness; landscape; municipality
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 12. 4. 2012 07:38.
Abstract
Rozvoj venkova a zemědělství v ČR je po vstupu do EU výrazně ovlivněn Společnou zemědělskou politikou EU. Avizovaná podpora rozvoje venkova však není příliš patrná, nicméně příliv finančních prostředků z evropských fondů je značné - především do zemědělství. Přesto se agrární sektor potýká s řadou problémů. Cílem příspěvku je poukázat na tyto problémy a navrhnout možnosti jejich řešení.
Abstract (in English)
Rural and agriculture development in the Czech Republic has been significantly impacted by the Common Agricultural Policy since the EU entrance in 2004. The announced increase support for rural development is not really noticeable, even the flow of finances from funds is considerable. A larger proportion of finances is still directed to support of agricultural activities which is struggling with specific problems. The main actor in rural development after the EU accession should become local action groups but their activities are limited. Moreover the main indicators of activity are not soft projects (community events, establishment of cooperation...) but length of repaired road or sidewalks. Therefore, the aim of the article is to highlight selected problems connected with the Common Agricultural Policy and the paradoxes and barriers brought to rural areas.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Svobodova_H_clanok_1_.pdf Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 14. 12. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 14. 12. 2011 10:03, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Svobodova_H_clanok_1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
487,9 KB
Hash md5
8a5fe01de6da548bbf8a2acd93139228
Uploaded/Created
Wed 14. 12. 2011 10:03

Svobodova_H_clanok_1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/962320/Svobodova_H_clanok_1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,6 KB
Hash md5
503daeac766c7943eed32f943bd66958
Uploaded/Created
Wed 14. 12. 2011 10:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17. 8. 2022 00:08