ADAMEC, Petr a David KRYŠTOF. Historie univerzit třetího věku. In Mgr. Silvie Zdražilová. Možnosti a limity vzdělávání seniorů, Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. internetový sborník, 5 s. ISBN 978-80-244-2858-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historie univerzit třetího věku
Název česky Historie univerzit třetího věku
Název anglicky History of Universities of the Third Age
Autoři ADAMEC, Petr a David KRYŠTOF.
Vydání první. Olomouc, Možnosti a limity vzdělávání seniorů, Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, od s. internetový sborník, 5 s. 2011.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Festival vzdělávání dospělých AEDUCA, Olomouc 2011
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-2858-1
Změnil Změnil: Mgr. Petr Adamec, Ph.D., učo 107151. Změněno: 21. 12. 2011 15:44.
Anotace
V současné době připravujeme za podpory Asociace univerzit třetího věku České republiky publikaci o vzniku a současném stavu seniorského vzdělávání v ČR. V této souvislosti budeme ve svém příspěvku reflektovat historii a současnost Univerzit třetího věku v České republice. Cílem příspěvku je prezentovat odborné veřejnosti širokou škálu aktivit členů AU3V – spolupráce se zahraničními partnery, rozvoj virtuálních univerzit apod. V příspěvku chceme popsat rozvoj seniorského vzdělávání na českých vysokých školách v kontextu společensko historického pozadí za využití autentických výpovědí pamětníků, dokumentace, obrazového materiálu apod. V příspěvku zdůrazníme i činnost a nezbytnou roli AU3V ČR jako stmelujícího činitele reprezentujícího standardy vzdělávání a udávajícího směr dalšího vývoje.
Anotace anglicky
With the support of the Association of Universities of the Third Age of the Czech Republic, we are currently preparing a publication on the establishment and current status of senior education in the Czech Republic. In this context, our contribution will reflect the history and the present of Universities of the Third Age in the Czech Republic. The aim of this contribution is to present a wide range of activities of AU3A members - cooperation with foreign partners, development of virtual universities, etc.- to a professional community. We describe here the development of senior education at Czech universities in the context of social and historical background using the authentic testimony of witnesses, documents, visual material, etc. The contribution also accentuates the activities and the essential role of AU3A CR as the cementing authority representing education standards and indicating trends for future development.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 18:34