ADAMEC, Petr a David KRYŠTOF. Univerzity třetího věku na vysokých školách. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. ISBN 978-80-210-5640-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Univerzity třetího věku na vysokých školách
Název anglicky Universities of the Third Age at universities
Autoři ADAMEC, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a David KRYŠTOF (203 Česká republika).
Vydání první. Brno, 136 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00054433
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5640-4
Klíčová slova anglicky history of U3A senior education Associaton of U3A in Czech Republic
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 2. 4. 2012 08:53.
Anotace
Cílem publikace reflektovat historii a současnost Univerzit třetího věku v České republice a prezentovat odborné veřejnosti širokou škálu aktivit členů AU3V – spolupráce se zahraničními partnery, rozvoj virtuálních univerzit apod. Je zde popisován ozvoj seniorského vzdělávání na českých vysokých školách v kontextu společensko historického pozadí za využití autentických výpovědí pamětníků, dokumentace, obrazového materiálu apod. Publikace zdůrazňuje i činnost a nezbytnou roli AU3V ČR jako stmelujícího činitele reprezentujícího standardy vzdělávání a udávajícího směr dalšího vývoje.
Anotace anglicky
The publication reflects the history and the present of Universities of the Third Age in the Czech Republic. The aim of this publication is to present a wide range of activities of AU3A members - cooperation with foreign partners, development of virtual universities, etc.- to a professional community. We describe here the development of senior education at Czech universities in the context of social and historical background using the authentic testimony of witnesses, documents, visual material, etc. The publication also accentuates the activities and the essential role of AU3A CR as the cementing authority representing education standards and indicating trends for future development.
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2023 23:29