ADAMEC, Petr and David KRYŠTOF. Univerzity třetího věku na vysokých školách (Universities of the Third Age at universities). první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 pp. ISBN 978-80-210-5640-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Univerzity třetího věku na vysokých školách
Name (in English) Universities of the Third Age at universities
Authors ADAMEC, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and David KRYŠTOF (203 Czech Republic).
Edition první. Brno, 136 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054433
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5640-4
Keywords in English history of U3A senior education Associaton of U3A in Czech Republic
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 2. 4. 2012 08:53.
Abstract
Cílem publikace reflektovat historii a současnost Univerzit třetího věku v České republice a prezentovat odborné veřejnosti širokou škálu aktivit členů AU3V – spolupráce se zahraničními partnery, rozvoj virtuálních univerzit apod. Je zde popisován ozvoj seniorského vzdělávání na českých vysokých školách v kontextu společensko historického pozadí za využití autentických výpovědí pamětníků, dokumentace, obrazového materiálu apod. Publikace zdůrazňuje i činnost a nezbytnou roli AU3V ČR jako stmelujícího činitele reprezentujícího standardy vzdělávání a udávajícího směr dalšího vývoje.
Abstract (in English)
The publication reflects the history and the present of Universities of the Third Age in the Czech Republic. The aim of this publication is to present a wide range of activities of AU3A members - cooperation with foreign partners, development of virtual universities, etc.- to a professional community. We describe here the development of senior education at Czech universities in the context of social and historical background using the authentic testimony of witnesses, documents, visual material, etc. The publication also accentuates the activities and the essential role of AU3A CR as the cementing authority representing education standards and indicating trends for future development.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 11:49