BEJČEK, Josef. Das ABGB und das tschechische Zivil- und Handelsrecht. In Geistlinge/Harrer/Mosler/Rainer(Hrsg.) 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen. 1. vyd. Wien: Manz, Wien, 2011. s. 169 - 181. ISBN 978-3-214-17786-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Das ABGB und das tschechische Zivil- und Handelsrecht
Název česky ABGB a české občanské a obchodní právo
Název anglicky ABGB and Czech civil and commercial law
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Wien, Geistlinge/Harrer/Mosler/Rainer(Hrsg.) 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen, od s. 169 - 181, 13 s. 2011.
Nakladatel Manz, Wien
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00054438
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-3-214-17786-7
Klíčová slova česky Soukromé právo. Občanský zákoník. Hospodářské a obchodní právo.
Klíčová slova anglicky Private law. Civil Code. Economic and businesss law.
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2016 11:40.
Anotace
Die inspirative Bedeutung des ABGB für tschechisches Recht hat wenigstens zwei Stuffen. Nach dem eindeutigen Einfluß auf die gestzgeberischen Bemühungen am Ende der dreizigen Jahre des 20. Jahrhunderts kann man wiederum eine Belebung des ABGB in Zusammenhang mit Vorbereitung des neuen tschechischen Zivilgesetzbuches beobachten.
Anotace česky
Inspirativní duch ABGB se projevuje i v transformaci hodnot do obecně sdílených sociálních nore, a to i bez výslovného právního zakotvení. Principy ABFB prohlásil Ústavní soud za součást českého právního řádu. Po druhotném vyzařování v podobě návrhu občanského zákoníku z konce 30. let 20. století zaznamenáváme terciární vyzařování při probíhající přípravě nového občanského zákoníku. ABGB je i po staletích měřítkem řady nově tvořených občanskoprávních kodifikací.
Anotace anglicky
Inspirational spirit of the 200 years old Austrian Civil Code (ABGB)has been gradually transformed into generally socially shared norms even without their formal legal anchoring in the present. The principles of the ABGB have been even declared by the Czech Constitutional Court to be a part of the Czech legal order. A kind of secondary emanation of the ABGB occurred in the late thirtees of the 20th century in the form of a draft of a modernized Czech Civil Code that has never come true due to the international developments. A tertiary emanation is to be observed nowadays in terms of preparatory works on a fundamentally new Czech Civil Code. ABGB is still now -after 200 years of its adoption - an important benchmark of all newly borne civil law codifications.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
VytisknoutZobrazeno: 8. 2. 2023 01:18