BEJČEK, Josef. Das ABGB und das tschechische Zivil- und Handelsrecht (ABGB and Czech civil and commercial law). In Geistlinge/Harrer/Mosler/Rainer(Hrsg.) 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen. 1st ed. Wien: Manz, Wien, 2011. p. 169 - 181. ISBN 978-3-214-17786-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Das ABGB und das tschechische Zivil- und Handelsrecht
Name in Czech ABGB a české občanské a obchodní právo
Name (in English) ABGB and Czech civil and commercial law
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Wien, Geistlinge/Harrer/Mosler/Rainer(Hrsg.) 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen, p. 169 - 181, 13 pp. 2011.
Publisher Manz, Wien
Other information
Original language German
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054438
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-214-17786-7
Keywords (in Czech) Soukromé právo. Občanský zákoník. Hospodářské a obchodní právo.
Keywords in English Private law. Civil Code. Economic and businesss law.
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5/4/2016 11:40.
Abstract
Die inspirative Bedeutung des ABGB für tschechisches Recht hat wenigstens zwei Stuffen. Nach dem eindeutigen Einfluß auf die gestzgeberischen Bemühungen am Ende der dreizigen Jahre des 20. Jahrhunderts kann man wiederum eine Belebung des ABGB in Zusammenhang mit Vorbereitung des neuen tschechischen Zivilgesetzbuches beobachten.
Abstract (in Czech)
Inspirativní duch ABGB se projevuje i v transformaci hodnot do obecně sdílených sociálních nore, a to i bez výslovného právního zakotvení. Principy ABFB prohlásil Ústavní soud za součást českého právního řádu. Po druhotném vyzařování v podobě návrhu občanského zákoníku z konce 30. let 20. století zaznamenáváme terciární vyzařování při probíhající přípravě nového občanského zákoníku. ABGB je i po staletích měřítkem řady nově tvořených občanskoprávních kodifikací.
Abstract (in English)
Inspirational spirit of the 200 years old Austrian Civil Code (ABGB)has been gradually transformed into generally socially shared norms even without their formal legal anchoring in the present. The principles of the ABGB have been even declared by the Czech Constitutional Court to be a part of the Czech legal order. A kind of secondary emanation of the ABGB occurred in the late thirtees of the 20th century in the form of a draft of a modernized Czech Civil Code that has never come true due to the international developments. A tertiary emanation is to be observed nowadays in terms of preparatory works on a fundamentally new Czech Civil Code. ABGB is still now -after 200 years of its adoption - an important benchmark of all newly borne civil law codifications.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 1/2/2023 20:43