HURDÍK, Jan. Zásady a generální klauzule občanského práva v evropské prespektivě (Principles and general clauses of civil law in European perspective). In Novotná, M.-Jurčová, M. Novotná, M-Jurčová, M.: Súkromné právo v európskej perspektíve. první. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. p. 54-68. ISBN 978-80-8082-477-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zásady a generální klauzule občanského práva v evropské prespektivě
Name in Czech Zásady a generální klauzule občanského práva v evropské perspektivě
Name (in English) Principles and general clauses of civil law in European perspective
Authors HURDÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Trnava, Novotná, M-Jurčová, M.: Súkromné právo v európskej perspektíve, p. 54-68, 15 pp. 2011.
Publisher Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054449
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-8082-477-8
Keywords (in Czech) zásady; generální klauzule;občanské právo; europeizace
Keywords in English principles; general clauses; civil law; europeanization
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2. 3. 2012 15:16.
Abstract
Příspěvek se zabývá pojetím zásad, generálních klauzulí a příbuzných pojmů a jejich vývojem v rámci sjednocujících se evropských právních řádů.
Abstract (in English)
The contribution deals with principles, general clauses and near terms in the frame of development towards the unification of the european civil orders.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 01:55