MOCHŤAK, Michal. Predictioneer´s Game: kolektívne násilie v Ekvádore. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 11, č. 2, s. 69-90, 21 s. ISSN 1214-6463.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predictioneer´s Game: kolektívne násilie v Ekvádore
Název anglicky Predictioneer’s Game: the Collective Violence in Ecuador
Autoři MOCHŤAK, Michal (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2011, 1214-6463.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00054460
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Collective violence; Ecuador; prediction; Predictioneer’s Game
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Změněno: 3. 4. 2012 16:48.
Anotace
Text analyzuje kolektívne násilie v Ekvádore z konca septembra 2010. Situácia bola charakterizovaná ako pokus o štátny prevrat (Coup d'état), pričom sa v jeho priebehu eskalovalo násilie medzi nepriateľskými tábormi. Prezident bol napadnutý vzbúrenými jednotkami štátnej polície, ktoré protestovali proti plánovaným škrtom v silových zložkách. Spoločnosť bola ohrozovaná lokálnymi nepokojmi, dočasnými prejavmi anarchie a násilnými stretmi, ktoré viedli k vyhláseniu výnimočného stavu. Na základe empirických dát je následne vytvorený prediktívny model podľa analytického nástroja “Predictioneer’s Game“ definovaný Bruceom Bueno de Mesquita. Predikcia je zameraná na predpoveď stability režimu v kontexte udalostí z 30. septembra 2010.
Anotace anglicky
The paper analyses collective violence in Ecuador from the end of September 2010. The situation was characterized as a Coup d'état when violent clashes between hostile camps were identified. The president was attacked by rebellious units of state police that had protested against the planned cuts of benefits and salaries in the law enforcement sector. The society was threatened by local riots, temporary anarchy and violent clashes that led to the declaration of state of emergency by president Correa. On the basis of empirical data, the prediction model is designed according to the analytical tool “Predictioneer’s Game“ defined by Bruce Bueno de Mesquita. The prediction is aimed at the forecast of the stability of regime in the context of the events from the 30th September 2010.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 03:13