TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace a chrématonyma (Transonymisation and chrematonyms). In Biolik, M. - Duma, J. Chrematonimia jako fenomen współczesności. 1st ed. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011. p. 485-492. ISBN 978-83-7299-748-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transonymizace a chrématonyma
Name (in English) Transonymisation and chrematonyms
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olsztyn, Chrematonimia jako fenomen współczesności, p. 485-492, 8 pp. 2011.
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054467
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-83-7299-748-7
Keywords (in Czech) český jazyk - transonymizace - oikonyma - chrématonyma - SYN2005
Keywords in English Czech language - transonymisation - oikonyms - chrematonyms - SYN2005
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2013 15:24.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou transonymizace proprií a vychází z výzkumu prováděného na oikonymech češtiny doložených v materiálu korpusu SYN2005. Popisuje faktory ovlivňující proces transonymizace oikonym, jež dělí na mimojazykové a jazykové. K mimojazykovým řadí např. společenskou významnost místa pojmenovaného určitým oikonymickým názvem nebo velikost oikonymického objektu (město, obec). Mimojazykové faktory se následně promítají do frekvence a produktivity transonymizovaného oikonyma při jeho užití v textu.
Abstract (in English)
The contribution deals with the transonymisation of propria which is explored on Czech oikonyms exemplified in SYN2005 corpus. It describes the factors influencing the process of transonymisation of oikonyms which can be divided into an out-of- language and language categories. To the out-of-language factors, e.g. the social importace of the place named by the certain oikonymic name belongs, as well as the size of an oikonymic object (town, village). The out-language-factors are consequently projected into the frequency and productivity of a transonymised oikonym in its use in the text.
PrintDisplayed: 2. 2. 2023 15:30