TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinace českých oikonym ženského rodu - příspěvek k onomastické gramatice (Declension of Czech feminine oikonyms - contribution to onomastic grammar). In Valentová, I. Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. 1st ed. Bratislava: Veda, 2011. p. 94-101. ISBN 978-80-224-1213-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deklinace českých oikonym ženského rodu - příspěvek k onomastické gramatice
Name (in English) Declension of Czech feminine oikonyms - contribution to onomastic grammar
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. p. 94-101, 8 pp. 2011.
Publisher Veda
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054468
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-224-1213-1
Keywords (in Czech) český jazyk - onomastika - oikonyma - deklinace - SYN2005
Keywords in English Czech language - onomastics - oikonyms - declension - SYN2005
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2013 15:19.
Abstract
Článek obsahuje podstatné závěry zkoumání deklinace oikonym češtiny ženského rodu. Vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusu SYN2005, který zachycuje úzus současné psané češtiny. Při analýze materiálu byly zjištěny zejména synchronní – komunikační a frekvenční aspekty deklinace oikonym.
Abstract (in English)
This paper includes significant survey conclusions of declension of Czech feminine oikonyms. The conclusions are based on an extensive research of material within the SYN2005 corpus, which shows the usage of contemporary written Czech. When analyzing the material, particularly synchronous – communication and frequency aspects of declension of oikonyms were found.
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 10:57