JANČÁLEK, Radim and Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství (Basis of Neuroscience for Stomatology). 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 pp. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy neurověd v zubním lékařství
Name in Czech Základy neurověd v zubním lékařství
Name (in English) Basis of Neuroscience for Stomatology
Authors JANČÁLEK, Radim and Petr DUBOVÝ.
Edition 2nd. Brno, 117 pp. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni, 2011.
Publisher Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1801-6103
Keywords (in Czech) neurovědy
Keywords in English neuroscience
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., učo 152. Changed: 16/12/2011 20:52.
Abstract
Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.
PrintDisplayed: 8/8/2020 08:19